Banner 1c_1140.jpg

Nieuws

In Memoriam: Ben Arts 1946 - 2017

tuba.jpgBen bleek in zijn jeugd over een muzikale aanleg te beschikken. Hij wilde dan ook graag trompet leren spelen. Zijn ouders stuurden hem, in de beginjaren ’60, naar de oude jongensschool waar hij op woensdagmiddag trompetles kreeg van Pim Overkleeft. Van A- of B- diploma’s had toentertijd nog geen mens gehoord. Als het muzikale spel aannemelijk begon te klinken dan mocht je bij Harmonie Kunst na Arbeid.

Zó kwam Ben daar als jonge jongen terecht. De eerste jaren speelde hij dapper zijn partijtje mee achter de brede ruggen van Koos de Bruijn, Ben van der Burgt en Toon van Dreumel sr. Ook nam hij deel aan de beroemde Italiëtochten van 1963 en 1965. Ben genoot ervan en de reizen stonden in zijn geheugen gegrift. In de loop der jaren nam Harmonie KNA aan menig concours deel. Vaak werd daarbij een eerste prijs in de wacht gesleept. Ben oefende voorbeeldig en droeg zijn steentje bij aan de muzikale successen van KNA.

Door de tijd heen groeide Ben uit tot een gouden kracht voor de vereniging. Zowel op muzikaal gebied als bij technische zaken bleek hij onmisbaar. Ook bestuurlijk zette Ben zijn beste beentje voor. Hij was jarenlang voorzitter en hij loodste de vereniging, met verve, door moeilijke tijden. Hij schreef enkele goed onderbouwde beleidsstukken, die van een heldere visie op de toekomst getuigden. Het reilen en zeilen van de vereniging ging hem zeer ter harte. Op latere leeftijd ging hij over tot het bespelen van de bariton. Samen met Sebastiaan van de Groes speelde hij de sterren van de hemel. Toen  Harmonie KNA, inmiddels muziekvereniging KNA geheten, overging naar de opsplitsing in twee muziekgroepen, belandde Ben in de Big Band.

Zijn hart lag eigenlijk bij de oude vertrouwde Harmoniemuziek. Maar….. trouw als hij was, repeteerde en speelde hij met veel vlijt en inzet in de Big Band. Twee jaren geleden kondigde zich echter bij Ben een slopende ziekte aan. Een ziekte die hij, hoe hij dat ook probeerde, niet kon overwinnen. Ondanks zijn lichamelijke achteruitgang bleef hij tot het laatste toe belangstelling houden en liefde koesteren voor “zijn” Kunst Na Arbeid.

Ben is op 24 maart 2017 gestorven.
Moge zijn inzet en betrokkenheid velen tot voorbeeld zijn!