Banner over historie van KNA Overasselt

Home / Wie zijn we? / Historie

Historie

Zondag 19 augustus 1900.
Aanwezig zijn 17 werkende leden en verschillende belangstellenden. Na een woord van welkom en een uiteenzetting van het doel van deze bijeenkomst door de heer Kuppen, wordt overgegaan tot het kiezen van een bestuur.

In het eerste bestuur van KNA worden de volgende mensen gekozen:

1. de heer P.J. Kuppens
2. de heer J. Festen
3. de heer F. van Wagenberg
4. de heer J. van Eldonk
5. de heer P. van Raaij
6. de heer J. Verheggen
7. de heer M.F. Vijgenboom
 
P.J. Kuppens Paatje Kuppens, eerste president van KNA.
 
Harmonie Kunst Na Arbeid is een feit. Met 17 spelende leden wordt de eerste repetitie gestart. Overig heette de het gezelschap toen gewoon “de Harmonie van Overasselt”. De eerste voorzitter (toen “president” geheten) was P. (Paatje) Kuppens, die dit ambt ruim 25 jaar heeft uitgeoefend, steeds terzijde gestaan door vice-president J. van Eldonk. In 1927 werd de heer van Eldonk opgevolgd door de heer A.Peters die KNA bovendien vanaf 1933 als voorzitter geleid heeft, totdat de vereniging door de oorlogsomstandigheden haar activiteiten moest staken.

In haar bestaan heeft de harmonie 15 dirigenten gekend, waarvan er enkele worden genoemd:

Jac. (Koos) van Lin, Hij werd in 1901 als broekie lid van de harmonie, er was zelfs een statuutwijziging voor nodig om hem als lid te mogen aannemen. Koos nam in 1907 de muzikale leiding over en heeft tot 1941 het gezelschap gedirigeerd. Onder zijn leiding werd deelgenomen aan festivals en concoursen. Na de oorlog heeft Koos nog vier keer de functie van dirigent als overbrugging vervuld.

Willy Hautvast heeft de harmonie van 1957 tot 1971 geleid. Eind jaren ’50 liep het niet lekker met de harmonie. Door zijn toedoen ging het weer crescendo. Zijn sublieme vakmanschap als dirigent koppelde hij aan een even groot meesterschap als componist en arrangeur. Van zijn hand is de speciaal voor de harmonie geschreven: “KNA-mars”.

Vanaf 1993 tot begin 2005 heeft Joop Eerden de dirigentenstok gezwaaid. Onder zijn bezielende leiding is de harmonie in een korte tijd op een goed muzikaal niveau gekomen. Joop is tevens de initiator geweest van de jaarlijkse “themaconcerten”.

KNA werd in 1922 lid van de KNF en nam in dat jaar voor het eerst deel aan een concours. De harmonie kwam uit in de vierde afdeling en haalde onder leiding van Koos van Lin een eerste prijs met promotie.

In haar bestaan heeft KNA op muzikaal gebied hoogtepunten en dieptepunten gekend. Een dieptepunt was wel het concours in 1958. Tijdens het optreden viel Truus van Dreumel (het eerste en enige vrouwelijk lid van KNA) flauw. De nog jonge en onervaren Willy Hautvast dirigeerde gewoon verder. Het resultaat was ernaar. Onder leiding van Willy Hautvast waren echter ook grote muzikale hoogtepunten te melden:
In 1966 behaalde KNA in Gorssel in de 3e afdeling, een eerste prijs met lof van de jury.
In 1967 werd in de tweede afdeling een eerste prijs met promotie alsmede een “ere-diploma” behaald.
In 1968 werd wederom onder leiding van Willy Hautvast een eerste prijs met promotie naar de afdeling “Uitmuntendheid” behaald. Dat niveau heeft KNA echter niet vast kunnen houden.

Later in het jaar 1987 werd weer voor het eerst een eerste prijs behaald onder leiding van Betty Bartels. Een jaar later werd onder haar leiding dat herhaald op het topconcours in Zaandam.

Omdat KNA na 1988 niet meer op concours was gegaan, volgde na 1992 automatisch degradatie naar de 3e afdeling. Maar: in het jaar 1995 gaat KNA, onder leiding van Joop Eerden, weer op concours. Er breken weer betere tijden aan en het muzikale niveau wordt zodanig opgeschroefd dat uiteindelijk de 1e afdeling wordt bereikt waarin ook een eerste prijs wordt behaald.

M.i.v. 1 januari 2012 heeft de muziekvereniging een totale koerswijziging doorgevoerd. De reden hiervoor is dat de klankverhoudingen in de “harmonie” niet goed waren. Dit komt met name door het gebrek aan koperblazers.

Er is gestart met een klarinettenensemble, een klassiek ensemble en een amusementsensemble. Na een half jaar aftasten wordt definitief het klarinettenensemble “Mooi van Hout” en de BigBand 6611 gevormd.